Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Dębogórska 148, 84-230 Rumia
NIP 586-010-22-63
REGON 190033294
KRS nr 0000127964 prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ
VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 2 909 000,00 PLN

mBank SA   62  1140  1153  0000  4112  0100  1001


Biuro Obsługi Klienta:
tel.: (58) 671-03-96

biuro@pukrumia.pl

Biuro czynne:

poniedziałek od 07.00 do 17.00

wtorek – piątek  od 7.00 do 15.00

Sekretariat:
tel.: (58) 671-03-98
sekretariat@pukrumia.pl

Księgowość:
tel.: (58) 671-03-98

Kasa:
tel.: (58) 671-03-98

Kasa czynna:

poniedziałek od 08.00 do 16.30

wtorek – piątek od 8.00 do 14.00

Przerwa – 11.00 – 11.15

Wyślij pytanie

* Administratorem Państwa danych jest spółka Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., ul. Dębogórska 148, 84-230 Rumia, KRS nr 127964, email: sekretariat@pukrumia.pl. Odbiorcą danych może być podmiot świadczący usługi hostingowe na zlecenie Administratora danych, podmiot, któremu Administrator zlecił świadczenie usług informatycznych. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO. Udostępnione danę będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania jednak nie dłużej niż przez okres roku, chyba, że sprawa będzie wymagała dłuższego okresu przetwarzania np. w związku z realizacją reklamacji. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wysłania zapytania poprzez formularz. Dane osobowe nie będą profilowane.